پلی پروپیلن PP

آشنایی کامل با ورق و میلگرد پلی پروپیلن PP

تفلون پلی پروپیلن PP

پلی پروپیلن را معمولا با پلاستیک معمولی پلی اتیلن (که خیلی ها با تفلون معمولی میشناسنش) مورد مقایسه قرار میدهند چون هر دوی این پلیمرها از یک خانواده و آنهم از خانواده‌ی پلی اولفینها (اگر آشنایی با این اسم نداری از اسم سختش نترس) هستند و از لحاظ ویژگی ها شباهت نزدیکی دارند. خب بریم […]